ธนาคารออมสิน

รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด (แต่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ออกบัตร และรายปี)
อายุผู้กู้
15 ปีขึ้นไป
วงเงินให้กู้
ถอนเงินสูงสุด 200,000 บาท/วัน
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด
บัตรออมสินวีซ่าเดบิตอินสแตนท์คืออะไรใครสมัครได้บ้าง?
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด (แต่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ออกบัตร และรายปี)
อายุผู้กู้
15 ปีขึ้นไป
วงเงินให้กู้
ถอนเงินสูงสุด 200,000 บาท/วัน
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด
แนะนำการสมัครบัตรเดบิตออมสินในปี 2024
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 24% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-60 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 1,500,000 บาท
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด
ทำบัตรกดเงินสดธนาคารออมสินและเช็คโปรโมชั่นล่าสุด
รายได้ผู้กู้
ไม่เกิน 30,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่มีดอกเบี้ย
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
วงเงินให้กู้
สูงสุด 10,000 บาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 24 เดือน
สินเชื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการแล้ว
รายได้ผู้กู้
ไม่เกิน 30,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 0.35% ต่อเดือน
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
วงเงินให้กู้
สูงสุด 50,000 บาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 36 เดือน
สินเชื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการแล้ว
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 4.75% ต่อปี
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้
สูงสุด 30,000,000 บาท
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด
สินเชื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการแล้ว

ธนาคารออมสิน ..ทำความรู้จักกับสินเชื่อผลิตภัณฑ์ภาครัฐโดยตรง 

ธนาคารออมสิน Government Savings Bank มีข้อมูลสินเชื่ออะไรที่น่าสนใจบ้าง เรามาดูกันเลย 

ธนาคารออมสินการก่อตั้ง และความเป็นมา 

ธนาคารออมสิน Government Savings Bank ถือได้ว่าเป็นธนาคารของภาครัฐที่มีวัตถุประสงค์ในการออกสินเชื่อธนาคารออมสิน gsb โดยตรงจากภาครัฐเพียงแห่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ เพราะอีก 2 สถาบันการเงินก็คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ กับธนาคารตามหลักศาสนาอิสลาม ก็จะเป็นธนาคารที่ออกวัตถุประสงค์บางอย่างโดยไม่ครอบคลุมข้อมูลสินเชื่อเท่ากับรูปแบบของสินเชื่อออมสิน แรกเริ่มเดิมทีได้มีการก่อตั้งโดย พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้เริ่มมีการพระราชทานชื่อธนาคารแห่งนี้ในสมัยนั้นว่า “ลีฟอเทีย”

เว็บไซต์ธนาคารออมสิน https://www.gsb.or.th เบอร์โทรธนาคารออมสิน 02 299 8000

 

ธนาคารออมสินข้อมูลสินเชื่อผลิตภัณฑ์ภาครัฐโดยตรง 

ด้วยความที่ธนาคารออมสินเป็นสถานะของการดำเนินกิจการแบบรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นการออกสินเชื่อออมสิน จึงออกมาในรูปแบบของโครงการจากภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการที่จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ ประชาชนกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยหรือประชาชนระดับรากหญ้าสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ในแต่ละช่วงสถานการณ์เพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ดังนั้นเราจะเห็นว่า ข้อมูลสินเชื่อผลิตภัณฑ์ บางตัวจะเป็นผลิตภัณฑ์พิเศษซึ่งจะเป็นโครงการเงินกู้ธนาคารออมสินจากทางภาครัฐที่ออกมาให้สอดคล้องกับมาตรการที่ภาครัฐต้องการที่จะฟื้นฟูแก้ปัญหาเศรษฐกิจในช่วงนั้นๆ เช่นช่วงนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของ covid 19 

ธนาคารออมสินคือ เรียกได้ว่ามีทั้งการให้บริการในรูปแบบของการทำธุรกรรมทางการเงินทั่วไปในลักษณะเดียวกับธนาคารพาณิชย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งรูปแบบของ โครงการพิเศษตามนโยบายรัฐ โดยธนาคารออมสิน gsb จะมักมีดอกเบี้ยอัตราพิเศษ และจะมีการปล่อยเงินต้นรวมทั้งดอกเบี้ย 6 เดือนแรกเงินกู้ธนาคารออมสินอยู่บ่อยๆ 

ธนาคารออมสินข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ธนาคารออมสิน มีสถานะรูปแบบการดำเนินกิจการธนาคารออมสินคือรัฐวิสาหกิจซึ่งจะอยู่ภายใต้กระทรวงการคลังโดยตรง ธนาคารออมสิน gsb โดยมีประธานกรรมการฝ่ายบริหารคือ นายประภาศ คงเอียด โรงเรียนการดำเนินกิจการเพื่อให้ลูกค้ารายย่อยโดยเฉพาะธนาคารที่ต้องการจะให้บริการทางด้านเงินกู้ธนาคารออมสิน เน้นไปที่กลุ่มลูกค้าที่เป็นระดับรากหญ้าผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อให้เข้าถึงสินเชื่อออมสินของภาครัฐได้มากยิ่งขึ้นโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ Government Savings Bank ในปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศไทยทั้งหมดแล้ว 1,057 สาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีโครงการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนที่ธนาคารออมสิน ได้ลงลึกจัดทำโครงการไปถึงในระดับชุมชนและลงทุนเพื่อพัฒนาให้กับประเทศอีกด้วย รูปแบบการฝากเงินธนาคารออมสินจึงมีความหลากหลายให้เหมาะสมกับรูปแบบของชุมชนและช่วงวัยมากกว่าธนาคารอื่นๆ 

Scroll to Top