พรอมิส

รายได้ผู้กู้
8,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-64 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 300,000 บาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 60 เดือน
พรอมิสแอพคืออะไรทำความรู้จักกับพรอมิสออนไลน์
รายได้ผู้กู้
8,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-64 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 300,000 บาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 60 เดือน
สมัครสินเชื่อพรอมิสรับสิทธิพิเศษจำนวนมาก

พรอมิส ..ข้อมูลบริษัทพรอมิส และการเตรียมตัวก่อนยื่นสมัคร

 

พรอมิส เป็นรูปแบบของบริษัทที่มาจากประเทศอะไร และคุณจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อสมัครสินเชื่อพรอมิสบ้างเรามาดูรายละเอียดกันเลย

 

พรอมิสพรอมิสใช้เอกสารอะไรบ้าง 

พรอมิสเปิดให้คุณสามารถเลือกช่องทางในการสมัครได้ไม่ว่าจะเป็น สมัครสินเชื่อพรอมิสออนไลน์ ไม่ใช่ทางแอพพรอมิส แต่เป็นทางเว็บไซต์พรอมิส หรือต้องการพรอมิสสาขาบริษัทพรอมิสโดยตรงได้เลยทันที ครั้งนี้เอกสารจะเหมือนกันในการเตรียมตัวยื่นเรื่องสินเชื่อพรอมิส

สถานสำคัญที่ต้องมีการเตรียมคือการใช้บัตรประชาชนตัวจริง สลิปเงินเดือน หากไม่มีสลิปเงินเดือนสามารถใช้เป็นหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริงได้ โดย Promise ต้องไปฉบับล่าสุดที่มีอายุการออกเอกสารไม่เกิน 60 วัน อย่างไรก็ตามควรมีการเตรียมตัวเพื่อจะมีเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมเบื้องต้นแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเอกสารสำคัญที่ต้องใช้พรอมิสใช้เอกสารอะไรบ้าง สถาบันการเงินอาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาวงเงินอนุมัติให้จ่ายคุณ ตัวอย่างเช่นรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 5 บัญชีที่คุณคิดว่ามีรายการเดินบัญชีที่ดี สามารถใช้ได้ในทุกธนาคารย้อนหลังประมาณ 6 เดือนล่าสุดเพื่อขอสินเชื่อ 

พรอมิส – ใครสมัครสินเชื่อพรอมิสได้บ้าง 

การตรวจสอบคุณสมบัติสำคัญของพืชที่ยื่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในขั้นตอนแรกของการเตรียมตัวสมัครสินเชื่อพรอมิส นอกจากจะต้องประเมินคุณสมบัติให้เรียบร้อย จะต้องมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการประเมินหลักเกณฑ์สินเชื่อพรอมิสเบื้องต้น โดยพิจารณาผลิตภัณฑ์สินเชื่อบริการที่เหมาะกับตนเอง 

  • พรอมิส จะคัดเกรดคุณสมบัติเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและบรรลุนิติภาวะเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสูงสุดไม่เกิน 64 ปีเท่านั้นเพื่อติดต่อพรอมิส
  • Promise จะรับเฉพาะผู้ที่เป็นพนักงานประจำเท่านั้น จะต้องมีรายได้ตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไปมีหลักฐานในการยืนยันตัวตนที่สำคัญเกี่ยวกับรายได้พรอมิสออนไลน์ ในการทำงานมากกว่า 1 เดือนขึ้นไปสำหรับพนักงานประจำ กรณีเป็นพนักงานสัญญาจ้างจะต้องมีอายุการทำงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

 

ควรมีการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนโดยเข้าไปทาง เว็บไซต์พรอมิส https://www.promise.co.th/check.html

พรอมิส – ข้อมูลบริษัทพรอมิส

พรอมิสมีชื่อเต็ม ๆ ของบริษัทว่า พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด โดยทั่วไปรูปแบบของสถาบันการเงิน บริษัทพรอมิส แห่งนี้มาจากประเทศญี่ปุ่นมีประธานบริษัทไม่มีสถานะเป็นกรรมการผู้จัดการ คือ นายมาซะคาสุ มาเอฮาระ ยังไม่เปิดให้มีผู้ถือหุ้นรายอื่น หุ้นจะเป็นบริษัท SMBC Consumer Finance Co., Ltd. ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้น Promise 100% บริษัทแห่งนี้เป็นสำนักงานใหญ่บริษัทพรอมิสตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จำนวนพนักงานข้อมูล ณ มิถุนายน 2565 จำนวน 869 คน พรอมิสมีสถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่สาขาประเทศไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพ ทุนจดทะเบียนบริษัทเป็นทุนที่ชําระแล้วจำนวน 4,500 ล้านบาท ได้รับการอนุญาติให้ประกอบกิจการขอสินเชื่อประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

Scroll to Top