ธนาคารกรุงเทพ

รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด (แต่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ออกบัตร และรายปี)
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้
ถอนเงินสูงสุด 500,000 บาท/วัน
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด
บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพดีไหมเช็คด่วน! 2024
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
15 ปีขึ้นไป
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด
เช็ควิธีสมัครบัตร atm ธนาคารกรุงเทพที่สะดวกที่สุด
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
15 ปีขึ้นไป
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด
แอพกรุงเทพตัวช่วยเรื่องการทำธุรกรรมทางการเงิน
รายได้ผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 23% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-59 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 60 เดือน
สนใจกู้ธนาคารกรุงเทพอัตราดอกเบี้ยถูก 2024

ธนาคารกรุงเทพ ..จุดเด่นแผนพัฒนาของผู้นำธุรกิจการเงิน 2567

ธนาคารกรุงเทพ ก้าวที่ยิ่งใหญ่ของการเป็นสุดยอดผู้นำ เปิดโลกความโดดเด่นธนาคารบัวหลวง..กว่าจะมีวันนี้ 

ธนาคารกรุงเทพจุดเด่นแผนพัฒนาของผู้นำธุรกิจการเงิน 

ธนาคารกรุงเทพมีแนวทางในการพัฒนาในการดำเนินธุรกิจ โดยถือเป็นผู้นำหนึ่งหในธนาคารชั้นนำของ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธนาคารบัวหลวงยังเป็นผู้นำนวัตกรรมบัตร การชำระเงินบัญชีธนาคารกรุงเทพออนไลน์ และรูปแบบที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ประเภทสถาบันระดับเอเชีย ไม่ใช่แค่ความน่าสนใจเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารกรุงเทพเพียงเท่านั้น ทำให้ฐานลูกค้าและการพัฒนาของธนาคารกรุงเทพ bbl นำไปสู่การเป็นสุดยอดธนาคารพาณิชย์ที่มีกำไรสุทธิสูงที่สุดของไทยนั้นเอง bualuang ibanking ยังมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการบริหารงานให้สามารถสร้างมาตรฐานเท่าเทียมกับต่างประเทศซึ่งเป็นมาตรฐานสากลระดับโลกมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ 

ธนาคารกรุงเทพข้อมูลทั่วไปธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ สาเหตุที่คนมักจะเรียกว่าเป็นธนาคารบัวหลวงเนื่องจากตราสัญลักษณ์นั้นเป็นรูปดอกบัว  มีการดำเนินกิจการอยู่ในลักษณะของบริษัทมหาชน ได้มีการดำเนินกิจการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน ธนาคารกรุงเทพ bbl ถือเป็นธนาคารที่มีสินทรัพย์มากที่สุดในประเทศ โดยธนาคารบัวหลวงมีกำไรสูงสุดเพิ่มขึ้น 12 เท่าในช่วงที่ผ่านมาถือเป็นธนาคารพาณิชย์ของไทยที่ทำกำไรสุทธิได้มากกว่า 1 หมื่นล้านบาท ธนาคารกรุงเทพ สาขา ทั่วประเทศไทยทั้งหมด 1135 มีจำนวนตู้ ATM เกือบ 1 หมื่นเครื่อง ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ อยู่ที่เขตบางรัก ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร โดย bualuang ibanking ปัจจุบันพื้นที่ให้บริการอยู่ในโซนประเทศไทย ประเทศอังกฤษ และประเทศจีน 

ธนาคารกรุงเทพ – กว่าจะมาเป็นธนาคารบัวหลวง 

ธนาคารกรุงเทพ หรืออีกที่หนึ่งที่คนมักจะเรียกกันว่าธนาคารบัวหลวง เดิมทีได้มีการก่อตั้งมาตั้งแต่พ.ศ 2487 

โดยในสมัยนั้นธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่มี สถานที่ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯโดยผู้ก่อตั้งคือหม่อมหลวงเฟื้อ พึ่งบุญ เริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท โดยพนักงานมีเพียง 23 คนเท่านั้น และมีผู้จัดการใหญ่อีก 1 ท่านที่มีชื่อเสียงนั้นก็คือ นาย ชิน โสภณพนิช ธนาคารกรุงเทพ bbl ได้มีการพัฒนาและขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง และได้ไปเปิดสาขาอยู่ที่ต่างประเทศโดยเริ่มจากประเทศฮ่องกงตามด้วยญี่ปุ่นและสิงคโปร์ ด้วยกลยุทธ์และแผนพัฒนาที่มีศักยภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ปัจจุบันถือเป็นธนาคารที่มีกำไรสุทธิสูงที่สุดในประเทศ โดยมีกำไรสุทธิมากกว่า 10 ล้านบาทและเป็นธนาคารที่มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3.8 ล้านล้านบาท ปัจจุบัน bualuang ibanking มีสาขาเครือข่ายต่างประเทศทั้งหมด 31 แห่งอยู่ในเขตพื้นที่ที่เป็นเศรษฐกิจสำคัญถึง 14 แห่ง รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดในขณะนี้ ได้แก่ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด สัดส่วนการถือหุ้น 23.50%

Scroll to Top