บริษัทศรีสวัสดิ์

รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-65 ปี
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด
กู้เงินกับเงินสดทันใจศรีสวัสดิ์วงเงินให้กู้สูง 2024
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 24 เดือน
สินเชื่อแอสเซนด์นาโนคืออะไรสนใจกู้เงินเช็คเลย!

บริษัทศรีสวัสดิ์ เปิดข้อมูลสำคัญด้านการเงินกับ “ศรีสวัสดิ์

 

บริษัทศรีสวัสดิ์ บริษัทที่ให้บริการสินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแห่งนี้จะมีความเป็นมาทางด้านสินเชื่อศรีสวัสดิ์การเงินที่น่าสนใจอย่างไรบ้าง

 

บริษัทศรีสวัสดิ์ – โครงสร้างบริษัทที่สำคัญกับ “ศรีสวัสดิ์

บริษัทศรีสวัสดิ์ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ น.ส. ธิดา แก้วบุตตา โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ 20.74% บริษัทศรีสวัสดิ์เงินสดทันใจ ปัจจุบันมีสาขามากมายกระจายอยู่ทั่วประเทศโดยโครงสร้างบริษัทนั้นจะมีสัดส่วนของบริษัทต่างๆเป็นผู้ถือหุ้น โดยจะแยกสินเชื่อศรีสวัสดิ์ออกไปในกลุ่มของประเภทธุรกิจต่างๆ เช่น บริษัทเงินสดทันใจ เงินศรีสวัสดิ์จะถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อจักรยานยนต์ใหม่ เบอร์โทรศรีสวัสดิ์ 1652. ศรีสวัสดิ์เปิดกี่โมง ประมาณ 8.30 น. ในวันทำการ

ศรีสวัสดิ์กับเงินติดล้อ ว่าไม่ใช่บริษัทแห่งเดียวกันอีกต่อไปเพราะมีการแยกทำธุรกิจคนละบริษัทอย่างชัดเจนเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้ถือเป็นเครือบริษัทภายใต้ซึ่งกันและกันอีกด้วย 

บริษัทศรีสวัสดิ์ – ประวัติความเป็นมากับ “ศรีสวัสดิ์

ความเป็นมาเกี่ยวกับธุรกิจบริษัทศรีสวัสดิ์ เริ่มต้นขึ้นมาเริ่มเดิมทีตั้งแต่ปีพศ 2522 บริษัทศรีสวัสดิ์เงินสดทันใจ ดำเนินธุรกิจมาจากครอบครัวแก้วบุญตาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ศรีสวัสดิ์มีชื่อเต็มๆอย่างเป็นทางการว่า บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เงินศรีสวัสดิ์ ให้บริการรูปแบบประเภทธุรกิจสินเชื่อรายย่อยซึ่งจะมีเครื่องหมายการให้บริการว่าศรีสวัสดิ์เงินสดทันใจ โดยบริษัทศรีสวัสดิ์เริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาทเมื่อก่อตั้งเป็นรูปแบบของบริษัทเมื่อปี 2551 และมีตัวเลขลูกหนี้สินเชื่อรวมมูลค่ากว่า 29,433 ล้านบาท จากข้อมูลศรีสวัสดิ์เงินสดทันใจสํานักงานใหญ่เมื่อปี 2561 

ศรีสวัสดิ์เงินสดทันใจสํานักงานใหญ่ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่เขตหลักสี่ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะให้บริการสินเชื่อรายย่อยประเภทแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน และสำนักงานใหญ่ยังเป็นบริการที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกิจสินเชื่อแก่บริษัทในเครือย่อยต่างๆ 

 

 

บริษัทศรีสวัสดิ์ – ข้อมูลสำคัญด้านการเงินกับ “ศรีสวัสดิ์

บริษัทศรีสวัสดิ์ ถึงเป็นบริษัทที่ได้ทำการเข้าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่มีมูลค่าของสินทรัพย์อยู่ที่ 45,461.61 ล้านบาท เป็นข้อมูลตัวเลขเมื่อปีพศ 2562 บริษัทศรีสวัสดิ์เงินสดทันใจ ยังมีข้อมูลรายได้จากปีเดียวกันอยู่ที่ 9,793.26 ล้านบาท และมีข้อมูลที่น่าสนใจในส่วนของผู้ถือหุ้นมีปริมาณตัวเลขมากกว่า 18,388.37 ล้านบาท ความเป็นมาแสดงให้เห็นว่ามีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆของบริษัทมหาชนแห่งนี้ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของศรีสวัสดิ์แห่งนี้ไว้ที่ BBB+ ทำให้ประเภทของบริษัทมหาชนสินเชื่อศรีสวัสดิ์แห่งนี้จัดอยู่ในอุตสาหกรรมประเภท ธุรกิจการเงินทุนและตลาดหลักทรัพย์

Scroll to Top