กู้เงินคนพิการ

กู้เงินคนพิการ

รายได้ผู้กู้
ไม่เกิน 30,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่มีดอกเบี้ย
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
วงเงินให้กู้
สูงสุด 10,000 บาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 24 เดือน
สินเชื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการแล้ว

กู้เงินคนพิการ เพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ น่าสนใจไหน

 

ปัจจุบันในปี 2024 สินเชื่อส่วนบุคคลต่างออกมาเพื่อให้ผู้คนใช้จ่ายอย่างคล่องตัว ไม่ต่างกันกับสินเชื่อเพื่อเงินฉุกเฉินคนพิการ สินเชื่อเพื่อไว้ใช้จ่ายหรือประกอบกิจการแก่ผู้พิการ ซึ่งแน่นอนว่ามีผู้พิการหลายคนสนใจมากเลยทีเดียว มาดูกันว่ารายละเอียดเกี่ยวกับกู้เงินคนพิการไม่ว่าจะกู้เงินฉุกเฉินคนพิการ 10,000 ออนไลน์ หรือคุณสมบัติ และเอกสารในการยื่นกู้นั้นจะมีอะไรบ้าง ติดตามอ่านกันได้ในบทความนี้เลย

กู้เงินคนพิการรายะเอียดอย่างไร น่าสนใจแค่ไหนหากต้องการกู้ยืมเงินคนพิการ

สำหรับผู้พิการที่มองหาสินเชื่อเงินกู้คนพิการ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน สามารถขอกู้ยืมเงินกู้คนพิการโดยให้วงเงินกู้ 10,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 2 ปี โดยไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน และไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยในการใช้จ่าย

ผู้พิการที่ต้องการกู้เงินคนพิการต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

 • เป็นผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการ หรือเป็นผู้ดูแลคนพิการ
 • ต้องเป็นผู้พิการที่บรรลุนิติภาวะแล้ว หรืออายุไม่น้อยกว่า 20 ปีขึ้นไป
 • มีที่อยู่อาศัยแน่นอนและอยู่อาศัยไม่เกิน 90 วัน รวมทั้งสถานที่ในการประกอบอาชีพสามารถติดต่อได้

เอกสารประกอบการกู้เงินคนพิการมีรายละเอียดอย่างไร

 • บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวผู้พิการ
 • ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • แผนที่ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน หรือแผนที่สถานที่ประกอบอาชีพ
 • สัญญาเช่า หรือหนังสือรับรองการเช่า สำหรับผู้อยู่อาศัยที่ไม่ได้อยู่ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

เอกสารประกอบการกู้เงินคนพิการสำหรับคนดูแลผู้พิการมีรายละเอียดอย่างไร

 • บัตรชื่อชื่อคนดูแลผู้พิการ
 • หนังสือรับรองการเป็นคนดูแลผู้พิการ
 • ใบรับรองแพทย์ของผู้พิการที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ด้วยตนเอง ซึ่งผู้ดูแลต้องเป็นผู้ดูลมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับผู้พิการ และคนดูแลผู้พิการเพื่อกู้เงินคนพิการจากกองทุนคนพิการ

 • สำหรับผู้พิการที่สนใจกู้ยืมเงินคนพิการประเภทเงินฉุกเฉินคนพิการ 10,000 ออนไลน์ กองทุนคนพิการได้ปล่อยกู้สามารถเข้า www.dep.go.th ลงทะเบียนคนพิการ เมื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้พิการอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนด จากนั้นตกลง และกรอกข้อมูลการสมัครเงินกู้คนพิการ ไม่ว่าจะเป็นชื่อ-นามสกุล อาชีพ ที่อยู่อาศัย
 • สำหรับผู้ดูแลผู้พิการมาขอสินเชื่อ ต้องกรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุลของผู้ดูแล เพื่อยื่นขอกู้สินเชื่อคนพิการ เทื่อระบบอนุมัติการยื่นขอกู้แล้ว ให้ยื่นคำร้องเพื่อกรอกข้อมูลของผู้พิการ และระบุงบประมาณการใช้จ่ายพร้อมกดปุ่มบันทึกข้อมูล

ผู้พิการที่สนใจกู้เงินคนพิการสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ช่องทางไหน

สำหรับผู้พิการที่ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ระบบเว็บไซต์ www.dep.go.th ลงทะเบียนคนพิการ โดยการลงทะเบียนยื่นคำร้อง และจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือสามารถสอบถามได้โดยตรงที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือศูนย์ของคนพิการประจำจังหวัดก็สะดวก

เรียกได้ว่าสินเชื่อกู้เงินคนพิการ ในยุคเศษฐกิจในปี 2567 คงสามารถใช้ประกอบการพิจารณากู้เงินด่วนพร้อมใช้ได้เป็นอย่างดี หากผู้พิการท่านไหนต้องการขอกู้สินเชื่อประเภทนี้ สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ของคนพิการประจำจังหวัด หรือผู้ดูแลผู้พิการก็สามารถสอบถามแทนได้ เพื่อทราบข้อมูลรายละเอียดการการยื่นกู้

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด (แต่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ออกบัตร และรายปี)
อายุผู้กู้
15 ปีขึ้นไป
วงเงินให้กู้
ถอนเงินสูงสุด 200,000 บาท/วัน
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด
บัตรออมสินวีซ่าเดบิตอินสแตนท์คืออะไรใครสมัครได้บ้าง?
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด (แต่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี)
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด
ส่องข้อดีของบัตรกรุงศรีเดบิตที่มาพร้อมสิทธิพิเศษดีๆ
Scroll to Top