สนใจกู้เงินด่วนผ่านแหล่งปล่อยกู้ที่ได้เงินจริง รวมไปถึงแหล่งเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2024/2567

แหล่งกู้เงินได้จริงผ่านแอพยืมเงินได้จริง บัตรกดเงินสดและการสมัครแอพบันทึกรายรับรายจ่าย

บริการต่างๆ ที่น่าสนใจ
ธนาคาร

กู้เงินได้จริง

ที่มา : https://www.freepik.com/free-vector/people-protecting-their-cash_8271065.htm#query=loan&position=40&from_view=search&track=sph 

ภายในบทความนี้จะหยิบเรื่องราวของการกู้เงินได้จริงไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินด่วนได้จริง การกู้เงินออนไลน์ได้จริง สำหรับผู้ที่ต้องการกู้เงินฉุกเฉิน ต้องการหาเงินด่วนจากการเงินธนาคาร จากแอพกู้เงินออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) นั่นเอง 

การกู้เงินได้จริง คืออะไร?

เริ่มต้นบทความเกี่ยวกับการกู้เงินด่วนได้จริงด้วยความหายของการกู้เงินได้จริงว่า คืออะไร โดยที่การกู้เงินได้จริงนั้นมีพื้นฐานมาจากคำว่า การยืม นั่นเองโดยการยืมเป็นรูปแบบหนึ่งของสัญญากู้เงินฉุกเฉินที่ประกอบด้วย “ผู้ให้ยืม” และ “ผู้ยืม” หากเปรียบเทียบกับการกู้เงินด่วนได้จริง การกู้เงินได้จริง การกู้เงินออนไลน์ได้จริง การกู้เงินฉุกเฉินจากแหล่งสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคาร และ/หรือจากแหล่งหาเงินด่วน และ/หรือจากแหล่งปล่อยกู้เงินฉุกเฉินนั้นเปรียบเสมือนผู้ให้ยืมผู้ที่ต้องการกู้เงินได้จริง โดยที่ผู้ต้องการกู้เงินด่วนได้จริง ผู้ที่ต้องการกู้เงินฉุกเฉิน ผู้ที่ต้องการหาเงินด่วน ผู้ต้องการกู้เงินได้จริงเปรียบเสมือนเป็นผู้ยืมนั่นเอง โดยผู้กู้เงินด่วนได้จริงต้องมีคุณสมบัติตามที่แต่ละสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคาร และ/หรือจากแหล่งหาเงินด่วน และ/หรือจากแหล่งปล่อยกู้เงินฉุกเฉินกำหนดในการกู้ยืมเงินธนาคาร การกู้นอกระบบปล่อยเงินดอกรายวัน การกู้เงินออนไลน์ได้จริง การกู้เงินด่วนได้จริง เป็นต้น

จากความหมายของการกู้เงินได้จริงข้างต้นที่มีพื้นฐานมาจากการยืมนั้น สัญญาการยืมเป็นสัญญารูปแบบหนึ่งที่ผู้ให้ยืมได้ทำการส่งมอบ และ/หรือโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นๆ แก่ผู้ยืม เพื่อผู้ที่ยืมไปนั้นสามารถใช้ทรัพย์สินนั้นได้ โดยผู้ยืมเงินกู้เงินได้จริงนั้นจะต้องตกลงว่าจะส่งคืนทรัพย์ ตลอดจนเงินกู้เงินได้จริงที่ยืมมาคืนกับผู้ให้ยืมเมื่อทำการกู้ยืมเงินกู้เงินได้จริงเสร็จแล้วนั่นเอง บางแหล่งปล่อยกู้เงินด่วนได้จริง และ/หรือแหล่งปล่อยกู้เงินออนไลน์ได้จริง และ/หรือแหล่งปล่อยกู้กู้เงินนอกระบบอาจจะยอมปล่อยสินเชื่อกู้เงินได้จริง ปล่อยสินเชื่อกู้เงินนอกระบบในวงเงินที่สูงก็ได้ ซึ่งมีหลากหลายในปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) ซึ่งจะกล่าวถึงตัวอย่างแหล่งกู้เงินด่วนได้จริง แหล่งกู้เงินออนไลน์ได้จริง แหล่งกู้เงินนอกระบบที่มีความน่าเชื่อถือภายหลัง

ประเภทของการกู้เงินได้จริง

จากข้างต้นเมื่อทราบถึงความหมายของการกู้เงินได้จริง การกู้เงินด่วนได้จริง ต่อมาจะกล่าวถึงประเภทของการกู้เงินด่วนได้จริงกันบ้าง ซึ่งมีด้วยกัน 2 ประเภท คือ การกู้เงินได้จริงจากธนาคาร หรือที่เรียกว่า การกู้เงินธนาคาร หรืออีกชื่อหนึ่ง คือ การกู้ในระบบ และอีกประเภทของกู้เงินด่วนได้จริง ได้แก่ การกู้เงินนอกระบบ

ประเภทของการกู้เงินได้จริง : กู้เงินด่วนได้จริงจากการกู้เงินธนาคาร

ที่มา : https://www.freepik.com/free-vector/people-talking-with-managers-bank-flat-vector-illustration-clients-sitting-advising-about-taking-out-loan-opening-deposit-applying-mortgage-banking-service-department-concept_24644707.htm#query=bank%20loan&position=31&from_view=search&track=sph 

ประเภทของการกู้เงินได้จริง ประเภทแรกเป็นการกู้เงินด่วนได้จริงจากการกู้เงินธนาคารนั้นมีเพดานของอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้เงินธนาคารตามกฎหมายกำหนด เช่น การกู้เงินด่วนได้จริงจากการกู้เงินธนาคารแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ อัตราดอกเบี้ยต่ำในอัตราสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 15 ทั้งนี้การปล่อยสินเชื่อกู้เงินได้จริงจากการกู้เงินธนาคารจำเป็นต้องอยู่ในระเบียบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณสมบัติของผู้ยื่นกู้เงินด่วนได้จริงจากการกู้เงินธนาคาร ตลอดจนขั้นตอนวิธีการกู้เงินด่วนได้จริงจากการกู้เงินธนาคารไว้ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดการยื่นกู้เงินด่วนได้จริงจากการกู้เงินธนาคารที่ไม่เป็นมาตรฐาน อันจะส่งผลต่อการกู้เงินด่วนได้จริงจากการกู้เงินธนาคาร (ข้อมูลบัตรเอทีเอ็มที่นี่!)

ประเภทของการกู้เงินได้จริง : กู้เงินด่วนได้จริงจากการกู้เงินนอกระบบ

ที่มา : https://www.freepik.com/free-vector/financial-obligation-document-promissory-bill-loan-agreement-debt-return-promise-issuer-payee-signing-contract-businessmen-making-deal_10782761.htm#query=bank%20loan&position=34&from_view=search&track=sph 

นอกเหนือจากการกู้เงินด่วนได้จริงจากการกู้เงินธนาคารแล้ว ประเภทของการกู้เงินได้จริงอีกประเภทหนึ่ง คือ การกู้เงินนอกระบบ กล่าวคือ การที่ผู้ให้กู้เงินด่วนได้จริงนั้นไม่ได้อยู่ในระบบของสถาบันทางการเงิน ตลอดจนไม่ได้อยู่ภายใต้กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเอง

เมื่อกล่าวถึงการกู้เงินนอกระบบแล้วสิ่งหนึ่งที่จะกล่าวถึงในการกู้เงินนอกระบบ ได้แก่ หนี้นอกระบบนั่นเอง กล่าวคือ หนี้นอกระบบจากการกู้เงินนอกระบบนำมาเพื่อใช้จ่าย ส่งผลให้เกิดหนี้ติดตัวผู้กู้เงินนอกระบบ ทั้งนี้หนี้นอกระบบจากการกู้เงินนอกระบบสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

  1. หนี้เงินกู้เงินนอกระบบระยะสั้น 

หนี้เงินกู้เงินนอกระบบในรูปแบบระยะสั้นมีหลากหลายรูปไม่ว่าจะเป็นทองคำ เงินสด ตลอดจนสินค้าอื่นๆ ที่มีการเรียกเก็บเงินดอกเบี้ยรายวันที่ผ่านการบวกทั้งเงินต้น และอัตราดอกเบี้ยจากการกู้เงินนอกระบบ

2. หนี้เงินกู้เงินนอกระบบนระยะยาว 

หนี้เงินกู้เงินนอกระบบในรูปแบบระยะยาวต่างจากหนี้เงินกู้เงินนอกระบบในรูปแบบระยะสั้นตรงที่ระยะเวลาของการปล่อยกู้เงินนอกระบบ ซึ่งมีระยะเวลามากกว่า 1 เดือนไปจนถึงระยะเวลาปี อีกทั้งยังมีการเก็บอัตราดอกเบี้ยกู้เงินนอกระบบในรูปแบบรายเดือนจนกว่าจะมีเงินก้อนมาใช้หนี้คืนนั่นเอง ทั้งนี้กรณีที่การกู้เงินนอกระบบมียอดเงินที่ต้องการกู้ระยะยาวนั้นมีมูลค่าสูง ส่วนมากการกู้เงินนอกระบบระยะยาวนั้นจะนำหลักทรัพย์มาค้ำประกัน เช่น โฉนดที่ดิน

การกู้เงินธนาคาร

จากที่กล่าวไปข้างต้นถึงประเภทของการกู้เงินได้จริง ประเภทแรกเป็นการกู้เงินด่วนได้จริงจากการกู้เงินธนาคารนั้น ภายในบทความนี้กล่าวยกตัวอย่างการกู้เงินธนาคารด้วยกัน 7 สินเชื่อกู้เงินได้จริงที่จะมาแนะนำให้ผู้อ่านทุกท่านทราบดังตารางการเปรียบเทียบนี้

ประเภทสินเชื่อจากธนาคาร

วงเงินสูงสุดที่จะอนุมัติ

ดอกเบี้ย

รายได้ขั้นต่ำ

KTC Proud

วงเงินกู้เงินได้จริงสูง 3 ล้านบาท

ร้อยละ 0.93 ต่อเดือน ถึงร้อยละ 25 ต่อปี

12,000 บาท

SCB Speedy Loan

วงเงินกู้เงินได้จริงสูง 5 ล้านบาท

ดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 9.99 – 25 

ต่อปี

15,000 บาท

KBannk Xpress Loan

วงเงินกู้เงินได้จริงสูง 1.5

ล้านบาท

ร้อยละ 15 – 25 ต่อปี

15,000 บาท

Krungsri First Choice บัตรกดเงินสด

วงเงินกู้เงินได้จริงสูง 5 แสนบาท

ร้อยละ 25 ต่อปี

10,000 – 15,000 บาท

CIMB Thai สินเชื่อบุคคล Personal Cash

วงเงินกู้เงินได้จริงสูง 1.5 

ล้านบาท

ดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 9 – 11.99

ต่อปี

20,000 บาท

TMB แคชทูโก

วงเงินกู้เงินได้จริงสูง 1.5 

ล้านบาท

ดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 9 – 25 ต่อปี

20,000 บาท

Citibank สินชื่อส่วนบุคคลซิตี้

วงเงินกู้เงินได้จริงสูง 2 ล้านบาท

ร้อยละ 13.99 – 23.99 ต่อปี

20,000 บาท

จาดตารางด้านบน พบว่าการกู้เงินธนาคารจากสินเชื่อ SCB Speedy Loan ของธนาคารไทยพาณิชย์ และการกู้เงินธนาคารจากสินเชื่อ Krungsri First Choice ของธนาคารกรุงศรีให้อนุมัติวงเงินกู้เงินด่วนได้จริงสูงสุด และต่ำสุดตามลำดับ 

การกู้เงินธนาคารจากสินเชื่อ CIMB Thai สินเชื่อบุคคล Personal Cash และสินเชื่อ TMB แคชทูโก มีการคิดอัตราดอกเบี้ยจากการกู้เงินธนาคารต่ำที่สุดในอัตราร้อยละ 9 ต่อปี และ สินเชื่อ Krungsri First Choice สินเชื่อบัตรกดเงินสดจากธนาคารกรุงศรีมีการกำหนดรายได้ขั้นต่ำเริ่มต้นในระดับต่ำที่สุดอยู่ที่ 1 หมื่นบาทต่อเดือน

ตัวอย่างแหล่งกู้เงินด่วนได้จริง แหล่งกู้เงินออนไลน์ได้จริง แหล่งแอพกู้เงินได้จริง แหล่งกู้เงินฉุกเฉินที่มีความน่าเชื่อถือประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) : แอพกู้เงินได้จริง Shopee SEasyCash

ที่มา : https://shopee.co.th/m/SEasyCash-intro 

ตัวอย่างแหล่งกู้เงินด่วนได้จริง แหล่งกู้เงินออนไลน์ได้จริง แหล่งแอพกู้เงินได้จริงที่มีความน่าเชื่อถือประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) นอกเหนือจากตัวอย่างการกู้เงินธนาคารที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ต่อมาจะพาผู้อ่านทุกท่านเข้าสู่ตัวอย่างแหล่งกู้เงินด่วนได้จริง แหล่งกู้เงินออนไลน์ได้จริง แหล่งกู้เงินฉุกเฉินประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024)ที่มีความน่าเชื่อถือ โดยเริ่มต้นที่แอพกู้เงินออนไลน์ได้จริงจาก Shopee SEasyCash 

แอพกู้เงินได้จริงใช้เอกสารน้อยจริง Shopee SEasyCash เป็นหนี่งในแอพกู้เงินออนไลน์ได้จริงที่ให้บริการปล่อยสินเชื่อเงินกู้เงินออนไลน์ได้จริงที่จะช่วยให้ลูกค้าของแพลตฟอร์มช้อปปี้สามารถกู้เงินได้จริงภายใต้วงเงินสูงในเวลาอันสั้น นอกจากนี้สินเชื่อกู้เงินออนไลน์ได้จริง SEasyCash ยังใช้เอกสารน้อยอีกทั้งไม่มีการขอหลักค้ำประกัน เพื่อเพิ่มสิทธิในการเข้าถึงสินเชื่อกู้เงินออนไลน์ได้จริงมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ซึ่งผู้กู้เงินออนไลน์ได้จริงสามารถเลือกผ่อนชำระเงินกู้เงินออนไลน์ได้จริงได้มากนานกว่าสามเดือนเลยทีเดียว

แอพกู้เงินได้จริงใช้เอกสารน้อยจาก Shopee SEasyCash เป็นสินเชื่อกู้เงินออนไลน์ได้จริงที่มีการคิดอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 25 ต่อปี อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้เงินได้จริงดังกล่าวยังเป็นแบบลดต้นลดดอกอีกต่างหาก โดยสินเชื่อกู้เงินออนไลน์ได้จริง SEasyCash เป็นสินเชื่อเงินสดแบบหมุนเวียนที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งสามารถขอสินเชื่อผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee ได้ทันทีใช้เอกสารน้อยเพียงแค่มีบัญชีผู้ใช้ของแอพพลิคชั่นช้อปปี้จากการลงทะเบียน และเป็นผู้ใช้ที่มีสัญชาติไทย อายุยี่สิบปีขึ้นไป ไม่เพียงเท่านี้แอพยืมเงินได้จริงถูกกฎหมายใช้เอกสารน้อยจาก Shopee SEasyCash ยังใช้ระยะเวลาการอนุมัติสินเชื่อกู้เงินออนไลน์ได้จริงภายในหนึ่งวันอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างแหล่งกู้เงินด่วนได้จริง แหล่งกู้เงินออนไลน์ได้จริง แหล่งกู้เงินได้จริงที่มีความน่าเชื่อถือประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) ที่คุณผู้อ่านที่ต้องการกู้เงินควรมีติดเครื่องในยุค พ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024)

ตัวอย่างแหล่งกู้เงินด่วนได้จริง แหล่งกู้เงินฉุกเฉิน แหล่งกู้เงินนอกระบบที่มีความน่าเชื่อถือประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) : เฮงลิสซิ่ง

ที่มา :  https://www.hengleasing.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99/ 

ตัวอย่างแหล่งกู้เงินด่วนได้จริง แหล่งกู้เงินออนไลน์ได้จริง แหล่งกู้เงินฉุกเฉินที่มีความน่าเชื่อถือประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) ตัวอย่างต่อมาจะนำเสนอในรูปแบบของแหล่งกู้เงินนอกระบบกันบ้าง โดยภายในบทความนี้จะพูดถึงตัวอย่างแหล่งกู้เงินนอกระบบจากเฮงลิสซิ่ง ที่มีจุดเด่นด้านการบริการสินเชื่ออเนกประสงค์ ภายใต้วงเงินกู้เงินได้จริงสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ของผู้ต้องการกู้เงินนอกระบบต่อเดือน ภายใต้วงเงินไม่เกิน 45,000 บาทต่อเดือน 

แหล่งกู้เงินนอกระบบจากเฮงลิสซิ่งนั้นไม่ต้องใช้ทรัพย์มาค้ำประกัน อีกทั้งยังมีการคิดอัตราดอกเบี้ยการกู้เงินนอกระบบแบบลดต้นลดดอก และสามารถผ่อนชำระเงินกู้เงินนอกระบบคืนรายเดือนได้อีกด้วยในระยะ 1 ถึง 3 ปี

คุณสมบัติของผู้กู้เงินนอกระบบจากเฮงลิสซิ่ง

  1. ผู้กู้เงินนอกระบบจากเฮงลิสซิ่งต้องเป็นถือสัญชาติไทย 
  2. ผู้กู้เงินนอกระบบจากเฮงลิสซิ่งต้องมีอายุตั้งแต่ 17 ถึง 70 ปี โดยที่รวมระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้เงินนอกระบบซึ่งโอนเข้าบัญชีรวมอายุไม่เกิน 75 ปี
  3. ผู้กู้เงินนอกระบบจากเฮงลิสซิ่งต้องมีรายได้เริ่มตั้งแต่ 6 พันบาทต่อเดือนขึ้นไป พร้อมทั้งใช้เอกสารน้อยเพียงแสดงหลักฐาน Bank Statement และ/หรือ เงินเดือน 
  4. ผู้กู้เงินนอกระบบจากเฮงลิสซิ่งต้องมีอายุการทำงานมากกว่า 4 เดือน
  5. ผู้กู้เงินนอกระบบจากเฮงลิสซิ่งต้องพักอาศัยอยู่ในสถานที่โดยมีระยะทางไม่เกิน 30 กม. จากสถานที่ตั้งสาขาแหล่งกู้เงินนอกระบบจากเฮงลิสซิ่ง
  6. ผู้กู้เงินนอกระบบจากเฮงลิสซิ่งต้องมีบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคลทั้งหมดไม่เกิน 3 แห่ง

ที่มา :  https://www.hengleasing.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99/ 

จากตารางข้างต้นแสดงการคิดอัตราดอกเบี้ยของการกู้เงินนอกระบบจากเฮงลิสซิ่งซึ่งจะคิดมาจากเงินต้นคงเหลือ ส่งผลให้งวดแรกๆ ของการกู้เงินนอกระบบจากแหล่งกู้เงินได้จริงของเฮงลิสซิ่งจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยเยอะ หลังจากนั้นเมื่อการจ่ายอัตราดอกเบี้ยลดลงแล้วส่งผลให้เงินต้นคงค้างลดน้อยลง 

สรุปได้ว่าหากผู้ต้องการกู้เงินนอกระบบจากแหล่งกู้เงินได้จริงของเฮงลิสซิ่งสามารถจ่ายชำระเงินนอกระบบที่กู้ยืมจากเฮงลิสซิ่งเยอะ จะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยกู้เงินนอกระบบจากแหล่งกู้เงินได้จริงของเฮงลิสซิ่งลดน้อยลงตาม ทำให้เงินต้นคงค้างจากการกู้เงินนอกระบบน้อยลง และหมดไวนั่นเอง

ตัวอย่างแหล่งกู้เงินด่วนได้จริง แหล่งกู้เงินฉุกเฉิน แหล่งกู้เงินนอกระบบที่มีความน่าเชื่อถือประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) : Digitalloan หรือ Loan Broker

ที่มา : https://www.digitalloan.net/?gclid=EAIaIQobChMIie6_iO62QIVlJhmAh159AM9EAAYASAAEgJcGvD_BwE 

ตัวอย่างแหล่งกู้เงินด่วนได้จริง แหล่งกู้เงินออนไลน์ได้จริง แหล่งกู้เงินฉุกเฉินที่มีความน่าเชื่อถือประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) ตัวอย่างสุดท้ายของบทความกู้เงินได้จริงบทความนี้มาจาก Digitalloan หรือ Loan Broker นั้นเอง

แหล่งกู้เงินนอกระบบจาก Digital-loan หรือ Loan Broker มีบริการให้คำปรึกษาด้านการเงินแบบครบวงจรแก่ผู้ต้องการกู้เงินตลอดจนผู้ต้องการกู้เงินเพี่อหาแหล่งเงินทุนสำหรับการทำธุรกิจ รวมถึงผู้ต้องการกู้เงินสำหรับการใช้เงินด้านอื่นๆ กับสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024)

แหล่งกู้เงินนอกระบบจาก Digital-loan หรือ Loan Broker โดดเด่นด้านการกู้เงินด่วนได้จริงดอกรายวัน รวมถึงบริการช่วยหาสินเชื่อกู้เงินด่วนได้จริงสำหรับผู้ต้องการกู้เงิน โดยแหล่งกู้เงินได้จริง แหล่งปล่อยเงินกู้เงินนอกระบบ Loan Broker นั้นได้ร่วมธุรกิจกับบริษัทเงินทุนกว่า 20 แห่งภายใต้การคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 1.80 ต่อวัน

ทั้งนี้ผู้ต้องการกู้เงินนอกระบบจาก Digital-loan ต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการยื่นขอกู้เงินนอกระบบด้วยกันสามคุณสมบัติ คือ 1. ผู้ต้องการกู้เงินนอกระบบจาก Digital-loan ต้องเป็นเจ้าของกิจการเท่านั้น 2. ผู้ต้องการกู้เงินนอกระบบจาก Digital-loan ต้องจดทะเบียนประกอบการทำธุรกิจของตน และ3. ผู้ต้องการกู้เงินนอกระบบจาก Digital-loan ที่ประกอบการทำธุรกิจนั้นต้องดำเนินการอยู่ในปัจจุบันประจำเรื่อยไปจนถึงปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) ซึ่งคุณสมบัติของผู้ต้องการกู้เงินนอกระบบจาก Digital-loan ทั้ง 3 ขิอที่กล่าวไปนั้นต้องสามารถตรวจสอบความเป็นจริงได้นั่นเอง

อ้างอิง 

https://www.huapood.com/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD/7-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%94-%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2564/

https://www.digital-loan.net/?gclid=EAIaIQobChMIie6_iO62-QIVlJhmAh159AM9EAAYASAAEgJcGvD_BwE

https://www.thairath.co.th/business/finance/2361655

บทความ

Scroll to Top